torsdag 1. august 2013

Ønskeliste

Nr. 1: Jobb! (Se link)

Nr. 2:


Og sist - men ikke minst -
Koret er invitert til Arkhangelsk, men alle utgifter er ikke dekket
- så et tilskudd til REISEKASSA kommer godt med ;)


Ingen kommentarer: